Bookni si hovor

Bookni hovor

Newsletter

Kalendár akcií

Prišiel čas na zmenu zamestnania?

Poď to zistiť.

Si celkovo spokojný so svojím aktuálnym zamestnaním?

(Ohodnoť ako v škole – 1= úplne spokojný, 5= úplne nespokojný)

 
 
 
 
 

Čo vnímaš ako problematické v tvojej súčasnej práci?

(označ všetky odpovede, ktoré sú pre teba platné)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako vnímaš tvoje zaťaženie stresom?

 
 
 
 

Tráviš so svojou rodinou a priateľmi toľko času, koľko si praješ?

 
 
 
 

Aké zmeny v tvojej aktuálnej práci by si privítal, aby si sa cítil spokojný.

(označ všetky odpovede, ktoré sú pre teba platné)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázok: 1 z 5

Po dokončení kvízu ťa poprosíme o vyplnenie tvojho e-mailu. Následne sa ti výsledok zobrazí. Ďakujeme